Start

ARMIR dotacje asf Lubaczowie, Narolu i Rokietnicy.

Wnioski o pomoc będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR, nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Akcją objęci są rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej. Mogą oni otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Pieniądze z PROW 2014 – 2020 na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią”

 

Szanowni Państwo, okazuje się, że po wprowadzeniu ww. akcji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dość niekorzystnie uściśliła zasady przyznawania dopłat.

Pierwotne zapewnienia ARiMR potwierdzone telefonicznie oraz zapisami, brzmiały:

„- Koszt zakupu myjki wysokociśnieniowej do dezynfekcji pojazdów wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem;

- zakup urządzeń do dezynfekcji”,

Po uruchomieniu akcji ARiMR ogłosił, że bieżące dopłaty będą obejmować bramy, ogrodzenia oraz niecki dezynfekcyjne.

Stanowisko ARiMR jest takie, że na urządzenia myjące wysokociśnieniowe była zaplanowana poprzednia akcja z przełomu września i października br.

Informacja o dopłatach przekazana przez nas do Państwa w październiku opierała się na wówczas zgromadzonej wiedzy.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

Szczegółowe informacje:

- kwota na fakturze nie może być mniejsza niż 10.000 pln netto,

- na fakturze może znajdować się więcej niż jeden produkt, czyli np.:

- myjki wysokociśnieniowe gorąco-wodne,

- myjki wysokociśnieniowe zimno-wodne,

- wyposażenie,

- środki czyszczące i dezynfekujące.

Więcej informacji na stronie:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html?fbclid=IwAR35cxLh7AsmfpVt9D_SNuVeV_Y1awUowzR8wYhT4bPz7uS3sZERNeceArU